Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
BOT2
140
0
2
[STREAMER] SroSongLong
110
0
3
PMA
78
48062013
4
Trumrobux
78
44008354
5
MotGoiMyTom
78
43450949
6
Soya
78
38068485
7
Say
77
114742198
8
Hao
77
97236906
9
BaoTran2018
77
69645362
10
BoLayMay
75
27898599
11
Bee
75
12645073
12
TuoiGiKs
74
66858947
13
Coma
74
15823038
14
SatGai
74
11502931
15
MySelf
74
10803833