Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
BOT2
140
0
2
[STREAMER] SroSongLong
110
0
3
[GM]
100
661329766
4
PMA
78
48062013
5
Trumrobux
78
44008354
6
MotGoiMyTom
78
43450949
7
Soya
78
38068485
8
Say
77
115339320
9
Hao
77
97892648
10
BaoTran2018
77
70301104
11
BoLayMay
75
27898599
12
Bee
75
12645073
13
TuoiGiKs
74
66858947
14
Coma
74
16346930
15
SatGai
74
11996131