TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
MinhNgoc12
DoiConGjDau
7
552130003
2
JustThree
Binance
7
395577192
3
Senpai
ilillilli
7
389218007
4
SatThuNood
ililllili
7
251889637
5
JustTwo
Binance_2
7
234673953
6
SH1
1_SAOOO
7
213219476
7
Den4
113_SSSS
7
201147366
8
OKConLon
OK_ConLon
7
179826891
9
Den7
KeDaoTau1026
7
179294711
10
SRO_01
NoHopeeeeeee
7
178684457
11
MP6
50_MaiThuy
7
149173671
12
H_01
H__01
7
136236861
13
D_05
Bo_no
7
126998693
14
SRO_13
___13___
7
122017347
15
OMG
DanhTaoPhoBo
7
103237638
16
Zeus
MFA_01
7
95295605
17
TAI_XIU
TrumCuoi
7
89479054
18
Bow_6
JET_Trade6
7
85561387
19
dj3nviy3u1
dj3nviy3u
7
57222387
20
Hac_Bach
H_B
7
57094477
21
Harley_Quinn
AnhDonna
7
52474347
22
SH8
Tha_Em_Di_Ma
7
52282148
23
KuBet_ThaBet
TrumTruong
7
28581938
24
AnhEmXin
Hello_KutDy
7
23206902
25
MP8
50_ThuyMai
7
4097945
26
qp
Thief
7
3094520
27
SL1
BuonCanSa
7
1917336
28
SH9
1_SAOOOOOOO
6
39898514
29
SH10
_SH10_
6
32697381
30
HoangKaKa
4_LLLL
6
27872826
31
LaHanDayXeBo
1sao_MPHP
6
22141284
32
H_06
ThaEm1
6
19621517
33
BaoTram
2_LL
6
19557865
34
D_06
dddddddd
6
19259508
35
Den3
113_SSS
6
16453102
36
SH5
1_Sao_ZuiZe
6
14481393
37
NganSatThu
50_BOSS
6
10010684
38
HoangAnh
Leo_________
6
6634209
39
SRO_14
___14____
6
5565969
40
SL2
BuChimThue
6
3865783
41
NS08
Buon__1sao
5
28024225
42
03_Hope
03_HP
5
25461920
43
SH11
SH_11
5
20872016
44
XuanDieu
Bon5Sao
5
19796685
45
Az_3
50_TuAnh
5
15591969
46
BanDam
CB_XinTyNhe
5
14391839
47
Den6
113_SS
5
11500162
48
SH6
truonggggg
5
10652055
49
Hera
MFA_02
5
8547571
50
1VuonChuoi9
NgayAnhChoVe
5
7042954