TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
BoXongViDai
IS_KingKong
3
851292
2
CaVoiSatThu
CaMapBienDen
2
1527789
3
BupBeTinhDuc
IS_BimBim
2
309885
4
DungHoang
XucXjch
2
223772
5
_HeLiNa_
_ALIBABA_
2
212556
6
HT_Mup______
Lc_Mup___
1
755502
7
Khanh
BunRieu
1
726159
8
DungTN
TN_Cuop_____
1
714403
9
Anh4
MinhXinnn
1
671047
10
Kurumi
ShiroNeko
1
447450
11
LC_BengHT
BengHT______
1
318832
12
_KingG__
_BengHT__
1
229492
13
LC_Mup______
HT_N0ngDan9x
1
218854
14
LC_Bom______
NeNgayRa
1
213159
15
Di
ChauPhi
1
158632
16
MySelf
TuyenCaTra
1
117788
17
BlueSky
LSB_OK
1
116359
18
LC_Poseidon
1st_Poseidon
1
114571
19
QuynhBupBe
C0n_Cai_NIT
1
102215
20
Ngan
Lonely
1
86318
21
Hung_NA
NguoiPhanXu
1
0
22
NamTao
_KeLangBat_
1
0
23
AnhDay01
NhatHangNhe
1
0
24
BS107
Con_Cai__NIT
1
0
25
Nhin_Cai_Lon
Xin_nhe
1
0
26
Tien05
DepTraiKT
1
0
27
TromCho
NguaConHauDa
1
0
28
O4
HemTuThan
1
0
29
Michelle
Maika
1
0
30
DungTN3
DungTN___
1
0
31
Anh
Alibaba1
1
0
32
_VIP_
ThitHeoQuay
1
0
33
quynhbb
_CON_CAI_NIT
1
0
34
1997
LSB_Anh7
1
0
35
MyLove
CuopXongGiet
1
0
36
CamKyThiHoa
Inception
1
0