TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
CHAYNGAYDII
____ThuHaNoi
2
55796
2
Bon_Bon
Trum_An_Hanh
1
256939
3
LinhXinhGai
Konray1
1
36972
4
CHAYNGAYDI
AT_Nothing
1
21382
5
OmLoo
OmLo_Pr0Vjp
1
7312
6
__NhatLe__
NhatLe
1
1528
7
W5
E5
1
0
8
Ninh_Gia
NhanTo_X
1
0
9
2BanTay
121
1
0
10
3Bantay
12344
1
0
11
TrieuQuanSu
AT_XSMB
1
0
12
Tank
_MAYBACH_
1
0
13
Lv1
XLv1
1
0
14
Haa
OmLoo
1
0
15
xin1lansay
_Hunter_1
1
0
16
Valkyrie
Aries
1
0