TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
Chivas
_Chivas_
1
1556
2
007
SuperDreamII
1
192
3
TKY
NF_TKY
1
161
4
OverNigh
QCT_OverNigh
1
0
5
TenTao12KyTu
_TT12KT_
1
0
6
HD800
AD_HD800
1
0
7
Thanh14
AD_DapCHo
1
0
8
NguyenDanhVi
NF_NgDanhVi
1
0
9
QuangRamBo
AD_SanBatCho
1
0
10
_04
QCT_Na
1
0
11
Bi
CaiLoz
1
0
12
LH_03
Trung_LH
1
0
13
OpusX
WineCigar
1
0
14
Duyen
OmBom
1
0
15
bu5
Kt_Tuan
1
0
16
VuBn
50_PhoBN
1
0
17
DamCoNuong
QCT_VutCho
1
0
18
_Hoai_An_
NF_Khanh_Chi
1
0
19
_SongVeDem_
__ThanChet__
1
0
20
BaoTran2018
AD_BaoTran18
1
0
21
CucCutThanKy
_NhinCaiLol_
1
0
22
Honda
QTC_Honda
1
0