Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Khanh
100
825459216
2
DoanPham
100
658303437
3
Buff_HocVien
50
549100000
4
ManhDuy
100
542739788
5
Thieu__Gia
100
319536545
6
MULANBUFF
74
300947535
7
DHS_TAiwann
100
295484457
8
SayBia
100
279897268
9
NTT
20
261216359
10
Thanh14
100
259584930
11
GaTrungQuoc
29
250000000
12
gia_vi_01
20
211200000
13
BachHaiHoa
100
210958743
14
__ChjpB0y__
100
208658556
15
jordan1
84
206974095
16
HanMacTu
20
200110786
17
XSMBVTC9
100
200007149
18
Ri0
100
196178621
19
__Phao__
100
191051081
20
Speed_7Days
50
189100000
21
NhanVien
87
176913539
22
ComeBack
100
170168819
23
MotGoiMyTom
100
151362977
24
cd1
100
127441567
25
BTC25
81
119194967
26
NguyenDanhVi
100
115445349
27
ThichCaKhia
100
114070656
28
Lieu
100
105294676
29
_KhanhDuy_
100
103722815
30
Brian
100
102096889
31
MeBaoChuaYeu
100
101865060
32
YB_QueChi
100
99319804
33
KuKeen
21
97169101
34
CuGauDeptrai
100
96848515
35
USD
20
93239304
36
_HoangDuy_
100
91291926
37
N4
100
91161832
38
DonG
100
90268481
39
N1
98
90000684
40
DocCoCauBai
65
88883553
41
Yukiko
100
84475472
42
Kjem_An
20
82460847
43
BiG_Five
100
81760640
44
nhanha
20
78926480
45
MinhTu
92
78326605
46
_Ketamin_
100
77536521
47
TanDepTrai
100
73306160
48
TrumRB_XSMB
21
64294413
49
NKT_
100
62661151
50
__BOss__
24
61721860