Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Gau
65
133655615
2
OK
20
49614832
3
LH_01
66
47915552
4
Sro_01
58
41917834
5
OpusX
68
38238969
6
1st_CHB
64
36447052
7
Honda
66
35122968
8
TuanTuan
71
30239403
9
ConBoDung
34
25770286
10
HaiDuong_Pro
65
21317574
11
GSRO
67
18586294
12
_SongVeDem_
67
18194048
13
Emilia
67
17143600
14
MySelf
73
17078716
15
88
66
16822557
16
NhuNaoPhNoi
54
15461477
17
KeoChip1
58
14986169
18
__TanThanh__
61
14208290
19
DepTrai
65
13827883
20
Rem
67
12325194
21
DamCoNuong
65
12276625
22
SongVeDem
69
12251837
23
Ram
67
11720259
24
NaGa
56
11280920
25
224324
26
11134021
26
Show_Maker
30
10829707
27
ThichTheHien
65
10744666
28
YB_QueChi
65
9863150
29
LechLaPhang3
68
9649526
30
Kjem_An
5
9601003
31
NamThanh
67
9471327
32
B100
65
9450793
33
TuanKaKa
68
9430136
34
CoBePhuThuy
20
9352214
35
PMA
78
8606798
36
_VIP_A
33
8595375
37
Tuffy
73
8515528
38
_NgocTrinh_
67
8486053
39
CuBon1
56
8283033
40
Nghia_Cs
61
8274137
41
Soya
78
8216789
42
BlackPink
60
8122011
43
NgayIa1Lan
69
7979026
44
BLUE_KONZ
70
7951167
45
Trumrobux
78
7700149
46
MaiChi
64
7610778
47
Moon
64
7553038
48
LechLaPhang2
68
7541321
49
MotGoiMyTom
78
7483553
50
__ThoXinh__
56
7384082