Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Buff_HocVien
49
11159004501
2
Speed_7Days
50
2982000001
3
Ma_Sieu
100
1821209553
4
Bumblebee
100
798418498
5
SroSongLong
110
664058499
6
SunD10
100
649937000
7
TraLipton
100
550388221
8
DapDaPhaKe
21
416189654
9
__ChjpB0y__
100
331810761
10
__ByO__
100
183482216
11
__BeToi__
100
182974001
12
cd1
100
156039641
13
TrumBanDam
25
146520165
14
QuangPhu_
100
139192819
15
Voi__Rung
100
129166299
16
Anh2
100
124814594
17
Kyo
100
120654401
18
Bub
20
120227470
19
KimJoonSee
99
111733965
20
TraDaVaXam
100
102073196
21
CR7
100
101268041
22
SayBia
100
99264158
23
Vincenzo
100
92866962
24
Violet
100
87971538
25
BomTn
100
81818760
26
Nam_Rua
100
80783284
27
_KhanhDuy_1
100
80317834
28
Lieu
100
74432955
29
Hunter_N01
100
73942794
30
Soul
100
73597483
31
PVT
100
69728575
32
PVT2
100
69389712
33
PVT1
100
67997424
34
HKQ1
100
67450023
35
__TanThanh__
100
66708286
36
hainserco
100
65048624
37
UyenUong
100
64019613
38
__Ri0__
100
62181505
39
_KhoViGame_
100
61982357
40
__BOss__
24
61721860
41
Ahoang9
98
60396164
42
AnhTrung3
100
59877712
43
CuGauDeptrai
100
59271743
44
Venus
100
57785583
45
_BlueMoon_
92
57663436
46
PhatBeo
100
54835440
47
Leona
21
53796756
48
1LoiHua
100
53730034
49
Q3
100
52791987
50
_SG_AE
20
51000000