Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
HocVien
140
5421485000
2
SroSongLong
110
640835177
3
KyUc
109
623258154
4
01_Hope
110
431920471
5
CanCaiTen
110
390439174
6
Duong_Nguyen
110
359560774
7
QuatMo
6
350525750
8
CuTeo
5
343853743
9
TanDepTrai
110
339690201
10
CamKyThiHoa
110
192003825
11
VTC9
110
171442885
12
MoocPhin
110
166377180
13
VuBn
110
132893689
14
Alibaba
1
131173679
15
Tifosi
1
118335148
16
CanMotCaiTen
80
115725344
17
F7
110
110567293
18
D7
32
106836402
19
SRO_03
110
104746113
20
hainserco
110
102758339
21
HonEmLanCuoi
110
100707277
22
BIG
16
100456710
23
thuong2
110
100169840
24
vtn_01
33
97054408
25
Speed7Days
140
91500001
26
ConSanNay
110
82538274
27
Voi_Rung
110
76190591
28
Honda
110
70863331
29
MR_BAOOOO
110
70111641
30
BB4
110
68060087
31
HeLiNa
5
64286232
32
TN_mun
4
62987464
33
419
110
62227756
34
HungCyn
110
61548122
35
DucAnh
5
61016923
36
xxnc2
90
60000000
37
CCSV11
110
55851471
38
AKhanh
110
55389099
39
Shop
1
54758017
40
CCSV13
110
53980209
41
CCSV12
110
53715801
42
ZhangFei
110
53053420
43
_TyYeuDoi_
110
50470552
44
CCSV10
110
47170788
45
Cleopatra
110
46835337
46
CCSV09
110
44592437
47
MySelf
110
43876480
48
Teo
110
42367453
49
SayBia
110
40865803
50
CCSV14
110
40135618