Tải game

Tải 1 trong các bản Full là có thể tham gia game ngay

Tên files Mô tả Link tải
Bản Full Game Link full giải nén có thể chơi ngayDownload
Bản Full Game Link full giải nén có thể chơi ngayDownload
Thư viện VC++ Fix lỗi Bắt đầu không vào được gameDownload
Mbot Mật khẩu giải nén: 1234Download
Data UniBotDown về giải nén vào ổ C > Unibot.net > thư mục data Download