✅Sđt hỗ trợ : 0902234461 - Mrs Hà
Sdt GM trung gian : 0918232012 Truong Giang
✅Thông tin về SroNewLand
Trang chủ: sronewland.com
IP:
Link tải game:
✅Group : https://www.facebook.com/groups/1747969995462250/?ref=bookmarks
✅Alphatest: 12/04/2018
✅Open: 20h 19/04/2018
🎁Tổng thưởng top : 12 triệu vnd
👉Top EU:
Top1 : 3 triệu
Top2: 2 triệu
Top3: 1 triệu
👉Top Asian
Top1: 3 triệu
Top2: 2 triệu
Top3 : 1 triệu
👉Top 4-10 : 500 silk
Mỗi IP chỉ nhận đc 1 giải thưởng, Eu và Asian đc chung party
Khoá toàn bộ hệ thống boss khi đua top
✅Map 120: Eu và Asian
- Item : Sun D13
- 5h xanh , 1h cam
- Giới hạn 5 acc/Ip, Ip net: 10
- Ghost 1s, máu 25%
- Khoá bug pill đen
- Xoá bar và skill buff team
- Tăng crit bow 80%
- Rate : exp : x20
- Mastery : 360
- Rate alchemy : +4 80%
- Nasun + 10
- Reset time ( 1 lần duy nhất )
- Đổi tên nhân vật , reset thời gian out G , out Job bằng gold, reset point = silk
- Buôn 3 thành Hoà điền- Samarkand-Constantinople, bán hàng đặc biệt tại duy nhất làng gió lạc khắc sơn
- Khoá đi theo khi mặc job
--->Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
- Open : - Khởi tạo nhân vật: set sun D7+5 max blue
- Garcha : Sun D9 và Sun rock D10
-Npc tạp hoá tại samarkand
-Giá silk
10k 50s,20k 100s, 50k 300s, 100k 650s,200k 1k5 silk, 500k 4k silk( chưa có KM)
Trân trọng !